Jak se přihlásit?

    Pokud chcete přihlásit své dítě do naší školy, pošlete nám vyplněnou písemnou přihlášku
  (ke stažení zde ) poštou nebo e-mailem (viz. kontakt).
 
    Nástup do školy je možný i přestupem z jiné školy. Dítě může přestoupit kdykoli během roku. Pokud se rodiče rozhodnou pro přestup dítěte, nahlásí to řediteli nové školy. Komunikaci a administrativu spojenou s přestupem vyřizuje ředitel nové školy, rodiče již přestup dále neřeší.

Školné

    Naše škola soukromá a ačkoli jsme dosud školné nevybírali, od letošního školního roku jsme byli nuceni zavést platbu školného ve výši 1.500 Kč za měsíc. Zpoplatněno je také stravování v jídelně a školní družina. 
 
    Škola je součástí systému základních škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a má nárok na státní dotace.

Stravování

    Stravování je zajištěno přímo v budově školy, kde je umístěna jídelna-výdejna. Dovoz obědů je ze školní jídelny při ZŠ Rokytnice v Orlických horách

    Cena jídla je známá, stačí se podívat na web Rokytnické školní jídelny. Při skladbě jídelníčku je možné brát ohled na speciální potřeby dětí, zdravotní diety, alergie ap.

Doprava

    Do Bartošovic v současné době zajíždějí autobusy z Orlického Záhoří, z Rokytnice v Orl.h. a ze Žamberka. 

Školní družina

    Před výukou a po výuce je pro děti otevřena školní družina. Přesný harmonogram je stanoven dle rozvrhu žáků a po domluvě s rodiči. 

    Družina je částečně dotována zřizovatelem, částečně jsou její služby zpoplatněny.

Autorka obrázku: Petra Masarovičová

 

Dokumenty

V této rubrice nejsou žádné články.

Kontakt

Základní škola speciální Neratov Bartošovice v Orl. h. 119
517 61
IČO 02693542
Mgr. Bronislava Havlíková
ředitelka školy
tel: 733 146 672
zřizovatel: Sdružení Neratov, z. s.
www.neratov.cz
skola@neratov.cz